Uluslararası Bilim Konferansı
İstilacı Yabancı Türler Tehdidi: Teoriden Pratiğe

19-21 Eylül 2022 Ankara, Türkiye (Hibrit)

2022Konferansa Geri Sayım

0

Gün

0

Saat

0

Dakika

0

Saniye

Hakkında

     Karasal ve sulak alanlarda yaşayan istilacı yabancı türlerin (İYT), dünya çapında büyük ölçüde olumsuz ekolojik ve ekonomik etkileri vardır. Habitat kaybının ardından İYT, doğal biyolojik çeşitlilik için en büyük tehdittir. Yeni türler genellikle yanlışlıkla veya izinsiz yer değiştirmelerin bir sonucu olarak gıda kullanımı, süs ve sportif balıkçılık amacıyla yeni ortamlara tanıtılmaktadır. İstilacı hale gelen başarılı yabancı türler üzerine artan sayıda çalışma, bu türlerin yerli/endemik türler, ekosistem yapısı ve hizmetler üzerindeki olumsuz etkilerini açıkça ortaya koymuştur. Bu çalışmalar evrensel olarak yabancı türlerin etki mekanizmasını anlamaya, erken tespit sistemleri oluşturmaya, istila risklerini değerlendirmeye ve yönetim seçenekleri önermeye odaklanmıştır.

Özellikle son yıllarda çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşen ticaret, teknolojinin ve üretim tekniklerinin gelişmesi ve iklim değişikliğinin etkileri sonucu tüm dünyada önemli bir sorun haline gelen İYT’ler coğrafik olarak eşsiz ve kırılgan bir konumda bulunan Türkiye için de dikkate alınması gereken önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple ülkemizde İYT’lerin varlığı, tespiti, risk değerlendirmesi ve ekosistem üzerindeki etkilerine yönelik son yıllarda çok sayıda araştırmalar yapılmakta ve bununla ilgili toplantılar düzenlenmektedir. Ancak bu tip küresel sorunlar ile mücadele uluslararası iş birlikleri ile ulusal hukuksal altyapıların oluşturulması ile mümkün olmaktadır. Avrupa Birliği karasal ve sucul ortamlardaki istilacı yabancı türler ile mücadele için 1143/2014 tüzüğünü yayınlamış aday ve üye ülkelerin bu tüzüğe uyumu için gerekli çalışmaların yapılmasını istemiştir. Avrupa Birliğine aday ülke olarak ilgili regülasyona uyum için mevzuat, kapasite artışı, eylem planları ve pilot türler üzerinde uygulamaları içeren AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı tarafından yürütülen (IPA) II “Türkiye'de Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi” isimli proje T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu çerçevede, sizi proje faaliyetlerinden biri olarak düzenlenecek olan 'İstilacı Yabancı Türler Tehdidi: Teoriden Pratiğe' başlıklı uluslararası konferansa içtenlikle davet ediyoruz. Konferans 19-21 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Bu konferansın sonuçlarının enstitülerde, üniversitelerde, bakanlıklarda ve sivil toplum kuruluşlarında istilacı türlerle ilgilenen herkes için çok faydalı olacağına inanıyoruz.

Ankara'da görüşmek dileğiyle,
İçtenlikle,
Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN
Bilim Kurulu Başkanı

Genel Bİlgİ


 • Konferans hibrit düzende gerçekleştirilecektir.
 • Konferansın resmi dili İngilizce'dir.

KAYIT


Katılım için: Sadece dinleyici olarak konferansa katılacak olan katılımcıların kayıt yaptırması
 • Konferansa katılmak isteyenlerden kayıt ücreti alınmamaktadır, ancak info@iasconference.org e-posta hesabına motivasyon mektubu göndermeleri gerekmektedir. Başvuruları onaylandıktan sonra zoom linki katılım durumu onaylanmış katılımcılarla paylaşılacaktır.

 • Konferansa fiziki olarak katılmak isteyenlerin konaklama, ulaşım masrafları karşılanacaktır. Program süresince otelde tüm katılımcılar için öğle yemeği servisi olacaktır.
Özet Gönderimi için : Sözlü ve poster sunum için özet göndererek programa katılacak katılımcıların kaydı

 • Bir yazarın bilimsel katkılarının sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır.Tüm katkılar Bilim Kurulu tarafından incelenecek ve sunumun kapsamı veya zamanlaması göz önünde bulundurularak sunum şekline(sözlü/poster) karar verilecektir.

 • Konferansa fiziki olarak katılmak isteyen ve bildiri özeti kabul edilen sözlü konuşmacıların konaklama, ulaşım ve yemek giderleri karşılanacaktır.Konferans hibrit düzende gerçekleşeceğinden Zoom platformu üzerinden sözlü sunumlar paylaşılabilir.

 • Özet Şablonu'na göre hazırlayacağınız Türkçe ve İngilizce Özetiniz en az 200 en çok 700 kelime olmalıdır. Şablonu kullanmadan ve kelime sayısına uyulmadan hazırlanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Şablona göre hazırladığınız bildirinizi en geç 5 Eylül 2022 tarihine kadar doc/word formatında info@iasconference.org email adresine göndermeniz gerekmektedir.
 • Şablon formatını Özet Şablon'a tıklayarak indirebilirsiniz.
 • Tüm sunucular göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Çalışmanın yazarları çalışmış oldukları bilim alanı ile ilgili etik kurul raporu ya da kurum izinlerinden sorumludur bu konuda konferans kurullarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak çalışmayı tarafımıza gönderen yazar/yazarlara aittir. Konferans bu tip olumsuzluklar karşısında sorumlu değildir ve tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.


Sunum Kuralları


 • Power-Point sunum formatı, 15 dk (5 dk soru-cevap). Süresinin tamamını sunuma kullanmış olan katılımcılara süre bitimi sonunda soru-cevap için ek süre verilmeyecektir.
 • Sunumlarda herkes tarafından bilinen genel ifadeler yerine çalışmanın özü odağında bilgilere yer verilmelidir
 • Kamera, mikrofon, sunum dosyası vb. yazılım ve donanımların Zoom sistemine uygun çalışmasından sunucu sorumludur.
 • Teknik hazırlıklar bittiğinde oturum programı ve zoom linki sunucularla paylaşılacaktır.(Çevrimiçi katılım talep eden sunucular için).
 • Zoom sistemine girişte sunucu adının "sunucu ad_ soyad_kurum adı" formatıyla girilmesi zorunludur.
 • Sunum metni İngilizce dilinde hazırlanacaktır. Sunum için kullanılacak olan şablona buradan ulaşabilirsiniz

Poster Formatı


 • Tüm posterler 22 Ağustos’a kadar Bilim Kurulu değerlendirmesine gönderilcektir.
 • Onay alan posterlerin maksimum 80 x 120 cm büyüklüğünde bastırılması gerekmektedir.
 • Poster yazarları grafiklere ve küçük tablolara odaklanmalı ve aşırı metinden kaçınmalıdır

Önemlİ Tarİhler

Konferans Tarihi

19-21 Eylül 2022

Bildiri Özet Son Gönderim Tarihi

5 Eylül 2022

Özetlerin Kabulü

9 Eylül 2022

Kayıt için Son Başvuru Tarihi

15 Eylül 2022

Program

Programı görüntülemek için lütfen buraya tıklayınız

Konular

 • Ekolojik riskler ve etkiler
 • Yönetim için en iyi uygulamalar
 • Ekosistem servisleri
 • Giriş yolları ve vektörler;ticareti yapılan organizmalar
 • Eğitim ve Farkındalık
 • Ekosistemlerin dayanıklılığı
 • Yönetim için izleme araçları
 • Yönetim için kontrol araçları
 • Yönetim için veri araçları
 • İklim değişikliğinin etkileri
 • İzleme için genetik araçlar
 • Sınır Ötesi İşbirliği
Sayfanın Başına Dön

Çağrılı Konuşmacılar

...

Lodz Üniversitesi, Polonya/ Omurgasız Zoolojisi ve Hidrobiyoloji Bölümü, Biyoloji ve Çevre Koruma Fakültesi


İstila erimesi: kabus mu yoksa ümit mi?


Karolina Bacela-Spychalska, Polonya Lodz Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Koruma Fakültesi Omurgasız Zoolojisi ve Hidrobiyoloji Bölümü'nde doçenttir. Günümüzde gözlemlenen biyolojik çeşitlilik kaybı sorunu ve bu süreçteki insan etkisi konuşmacının çalışma alanları arasındadır. İç sulardaki istilacı türlerin biyolojisi ve ekolojisinin yanı sıra biyolojik istilalarda parazitlik ve filocoğrafya, filogeni ve organizmaların tanımlanmasında moleküler yöntemlerin uygulanması ilgi odakları arasındadır....


Bournemouth Üniversitesi, Birleşik Krallık/ Yaşam ve Çevre Bilimleri Bölümü, Fen ve Teknoloji Fakültesi


Büyük Britanya'daki rekreasyon amaçlı balıkçılıktan kaynaklanan yabancı balık istilalarının ekoloji, yönetim ve politika sonuçları


Robert Britton, balık ekolojisi konusunda uzmanlaşmış bir su ekoloğudur. Araştırma ilgi alanları, istilacı yabancı türler (parazitler dahil), habitat kaybı ve iklim değişikliği dahil olmak üzere antropojenik stres faktörlerinin sucul fauna üzerindeki etkilerini kapsamaktadır. Biyolojik istilaların ekolojik sonuçlarından iklim değişikliğinin balık hayat süreci özellikleri üzerindeki etkilerinin tahmin edilmesine kadar değişen konular üzerinde çalışmaktadır. Genellikle kararlı izotop analizi, telemetri ve popülasyon genetiği dahil olmak üzere ampirik yaklaşımlarla uygulama çalışmalarını yürütüyordur. Çalışmasının çıktıları, istilacı türler için risk yönetim planlarının geliştirilmesini, istilacı balıkların yok edilmesi programlarının analizini ve değerlendirilmesini ve istila kalıpları ve süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını içeriyordur. Bir dizi doğal sistem (örneğin Severn Gölü, Norfolk Sığ Gölleri, Frome Gölü) ve daha kontrollü koşullar kullanan deneysel sistemler üzerinde çalışmaktadır. Son yayınlarının konuları arasında, iklim değişikliğinin sazangillerin büyümesi ve dağılımı üzerindeki etkisinin tahmin edilmesi, istilacı balık popülasyonlarını yönetmek için biyokontrolün kullanılması ve istilacı balık ve parazitlerin gıda ağı yapısını nasıl etkilediği yer alıyordur. Journal of Applied Ecology and Biological Invasions dergilerinin yardımcı editörüdür.


...


Frankfurt Araştırma Enstitüsü ve Doğa Tarihi Müzesi/ Nehir Ekolojisi ve Koruma Bölümü, Senckenberg


The InvaCost Projesi – İstilacı yabancı türlerin maliyetlerine ilişkin ilk kamu veritabanının oluşturulmasından, istilacı biyologların küresel bir ağının büyütülmesine kadar olan süreç


Phillip Haubrock, 2018 yılında Floransa Üniversitesi, Ferrara ve Parma'dan (İtalya) istila biyolojisine odaklanarak Ekoloji ve Etoloji alanında doktorasını aldı ve o zamandan beri Senckenberg Araştırması Nehir Ekolojisi ve Koruma Bölümü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. Şu anki araştırması, özellikle (a) topluluk ekolojisi ve işlevsellikteki gözlemlenebilir değişiklikler, (b) bu tür işlevsel değişikliklerin ortak akış kalitesi değerlendirme ölçütlerine yansıması (c) istilacı türlerin işlevsel ve biyolojik homojenizasyonu üzerinedir.


...


Leeds Üniversitesi/ Biyolojik Bilimler Fakültesi


Ekolojik etki değerlendirmelerin de ekosistemin önemi


Josie South, iklim değişikliği ve biyolojik istilanın tehdidinin İrlanda Deniz balıkçılığı üzerindeki etkilerini tahmin etme konusundaki doktorasını Belfast Queens Üniversitesi'nde tamamlamış ve doktora sonrası burs programı ile Güney Afrika'da Sucul Biyolojik Çeşitlilik Enstitüsü'nde ve Güney Afrika'da İstila Biyoloji Merkezi’nde çalışmalarını tamamladı. Kendisinin araştırma ilgi alanları, sucul istila ekolojisinin karmaşık dinamikleri, özellikle de ekolojik etkiyi tahmin etme kapasitesinin geliştirilmesine dayanmaktadır. Çalışmalarının temelinde esas olarak hayvanların ne yedikleri ve onları nasıl yedikleriyle ilgilenmekte, bu şekilde trofik etkileşimleri çözmeyi hedeflemektedir. İstila ekolojisinin diğer yüzü, aynı zamanda, su ürünleri yetiştiriciliği ve sportif balıkçılık için kullanılan istilacı türler etrafındaki sosyal çatışmaları ele almak için disiplinler arası çalışmanın yanı sıra restorasyon ve yerli türlerin korunması projeleriyle de ilgilenmektedir. Şu anda, ekolojik etki tahmininin iyileştirilmesi, Afrika ve Avrupa kerevit istilası ekolojisi, Brezilya balık topluluklarının işlevsel ekolojisi, Java'nın küçük balık ekolojisi ve Güney Afrika iç su balıkçılığının değerlendirilmesi dahil olmak üzere çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır.


...


Harran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye


Karadeniz bölgesinde Sicyos angulatus istilası:Şimdiye kadar neler öğrenildi?


Shahid Farooq, Şanlıurfa, Harran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Farooq, iklim değişikliğinin ülkedeki bitki istilalarına nasıl aracılık edeceğine dair Ekoloji alanındaki temel soruları çözmeye çalışan Türkiye'deki araştırmacılar arasında yer almaktadır. Araştırmaları, stresli ve iyi huylu çevresel koşullar altında istilacı bitki türlerinin biyolojisi ve ekolojisine odaklanmıştır. Dr. Farooq'un şu anki araştırma odağı, iklim değişikliğinin Türkiye'deki istilacı ve potansiyel olarak istilacı türlerin potansiyel yayılımı üzerindeki etkilerini ve bu türlerle ilişkili riskleri değerlendirmektir.


...


Palermo Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Ekoloji Laboratuvarı Yer ve Deniz Bilimleri Bölümü


İstilacı jelatinimsi zooplankton: aşırı çoğalmalar veya sessiz istila, sudaki sosyo- ekosistemler için zorluklar nelerdir?


Guillaume Marchessaux, türler ve insan faaliyetleri (profesyonel balıkçılar, yüzücüler, kayıkçılar, vb.) arasındaki ilişkileri belirlemek için sosyo-ekolojik bir yaklaşım kullanarak Akdeniz kıyı ve lagün sistemlerinde istilacı türler üzerinde çalışmaktadır. Çalışma konuları arasında jelatinimsi zooplankton (ctenophore Mnemiopsis leidyi, hydromedusa Gonionemus vertens ve hydromedusa Craspedacusta sowerbii) ve aynı zamanda istilacı mavi yengeçler ve diğer omurgasızlar yer almaktadır.


...


Alicante Üniversitesi, Alicante, İspanya/ Analitik Kimya, Beslenme ve Gıda Bilimleri Bölümü


İstilacı bitki ve alg türleri biyokütlesini,biyoaktif bileşiklerin potansiyel kaynağı olarak kullanmak mümkün müdür?


María Carmen Garrigós, Alicante Üniversitesi'nde Kimya Profesörüdür. Analitik Kimya, Polimer Bilimi ve Gıda Biliminde multidisipliner uzmanlık alanlarıdır. Halen Polimer ve Nanomalzemeler Analizinde (NANOBIOPOL) Araştırma Grubunun başkanıdır ve kimyasal analiz, doğal kaynaklardan aktif bileşiklerin yeşil özütlenmesi ve biyomateryal formülasyonunda deneyime sahiptir. Ulusal projelerin koordinasyonu ve 4 H-2020 projelerinde liderlik konusunda deneyimlidir.


...


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü


Türkiye'nin istilacı yabancı türlere yönelikstratejisinin Avrupa yaklaşımlarıyla karşılaştırılması


Ahmet Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde görev yapmaktadır. Tarım Makinaları bölümünden mezun olmasına rağmen genellikle yabancı ot bilimi üzerine çalışmıştır. İstilacı yabancı bitkiler faaliyetlerine katılımı 2000'li yılların başında EPPO istilacı yabancı bitkiler bilimsel panelinde başlamış ve bunu EPPO Çekirdek Panel üyeliği takip etmiştir. AÇA'da IYT proje yöneticisi olarak AB yönetmeliğinin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Bölgesel bir İYT ağı olan ESENIAS'ın ve sucul biyoçeşitlilik üzerine ulusal bir STK olan SuEKOS'un kuruluşunda öncü rol oynamıştır. Ayrıca, EWRS IAP çalışma grubunu yönetmektedir..


...


Güney Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles, CA, ABD/ İlmi Translasyonel Genomik Enstitüsü


Suda yaşayan istilacı türlerin DNA tabanlı biyoizlenmesi için yaşanan zorluklar ve yeni fırsatlar


Bilgenur Baloğlu, PhD moleküler biyolog, biyoinformatik bilimcisi ve öğretim görevlisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezundur. Singapur Ulusal Üniversitesi'nde Moleküler Ekoloji alanında, Singapur'un su ekosistemlerinin Yeni Nesil Dizileme (NGS) ve Nanopor dizileme kullanarak biyolojik değerlendirmesi üzerinde çalışarak doktorasını tamamlamıştır. Araştırma ilgi alanları biyoçeşitlilik üzerine odaklanmaktadır. DNA dizilimi yapmak için moleküler ve biyoinformatik araçları izlemek ve daha ucuz, daha hızlı ve daha doğru teknolojiler geliştirmek çalışma ilgi alanları arasındadır. Doktora sonrası çalışmalarını Guelph Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Sequential Skin'de biyoinformatik çalışmalarına öncülük etmiş ve Thermo Fisher Scientific'e giderek NGS için biyoinformatik destek çalışmalarına devam etmiştir. Doktorası ve doktora sonrası çalışmalarda, Singapur Ulusal Su Ajansına (PUB) ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (US EPA) DNA bazlı biyolojik izleme konularında danışmanlık yapmıştır. Halen Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesidir.


...


Palermo Üniversitesi, İtalya/ Yer ve Deniz Bilimleri Bölümü


Yerli olmayan türlerin risk değerlendirmesin e bütünleşik bir yaklaşım olarak Fonksiyonel-SDM


Mar Bosch, fonksiyonel özelliklere dayalı yaklaşımlar kullanarak organizmaların iklimsel ve antropojenik bozulmalara verdiği tepkiler üzerinde çalışan bir deniz ekoloğudur. Spesifik olarak, sıcaklık değişikliklerinin organizmaların metabolizmasını nasıl etkilediği ve tür etkileşimlerini ve bunların mekansal ölçeklerdeki dağılımını, topluluğun işlevsel bileşimini ve bunun ekosistem işleyişi üzerindeki etkisini nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Ağırlıklı olarak, modelleme yöntemleri ile birleştirilmiş arazi ve laboratuvar deneysel yaklaşımları aracılığıyla kıyı deniz ekosistemleri üzerinde çalışmaktadır. Son yayınlarından bazıları, mevcut ve gelecekteki iklim koşulları altında biyoçeşitlilik yönetimi için yararlı olan en güvenilir ve ekolojik olarak iyi bilgilendirilmiş araçları oluşturmak için yerli ve istilacı türlerin termal nişine ve organizmaların fizyolojik özelliklerinin ilişkili Tür Dağılım Modelleri (SDM'ler) içindeki entegrasyonuna dayanan çalışmaları içerir.


...


Ghent Üniversitesi, Belçika/ Biyoloji Bölümü, Karasal Ekoloji Birimi


İstilacı Yeşil papağan (Psittacula krameri): nedenler ve sonuçlar


Diederik Strubbe, yabancı türlerin istila başarısını etkileyen süreçleri araştıran bir ekologtur. Doğal dağılım aralıklarının dışındaki alanlara tanıtılan türlerin yeni ortamlarla nasıl başa çıktıklarını ve bu tür 'istilacı türlerin' yerel toplulukları nasıl etkileyebileceğini ve ekosistem işleyişini nasıl değiştirebileceğini ortaya çıkarmak için gözlemsel, deneysel ve niş modelleme tekniklerini birleştiren çalışmalara öncülük eder. Araştırmaların ilgi odağında istila riski tahminlerinin güvenilirliğini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak yer alır.


...


İstilacı Kuş Yönetimi, Kanarya Adaları-İspanya, IUCN/ISSG Üyesi


Yeşil Papağan’ın ortadan kaldırılması mücadelesinde insan çatışmasından nasıl kaçınılacağı: Alınan dersler


İstilacı Kuş Yönetimi direktörü Susana Saavedra, 1999 yılında Tenerife'deki myna kuşlarını (Acridotheres tristis) ortadan kaldırarak istilacı türlerin yönetimi üzerinde çalışmaya başladı. O zamandan beri INBIMA tarafından yönetilen Gran Canaria, Fuerteventura (Kanarya adaları), Balear adası Mallorca ve Atiu (Cook Adaları) ve bu projelerinin tümünde myna kuşlarının yok edilmesini sağladı. İstilacı türlerin kontrolünü takip eden diğer INBIMA projelerinde, orman mayınları ve kırmızı havalandırmalı bülbüllerin de bulunduğu istilacı yabancı türlerin, Tahiti, Amerikan Samoası veya Saint Helen'de yönetim faaliyetlerinde çalışmalarına destek vermiştir. Son zamanlarda, iki yeşil papağan (Psittacula krameri) üreme popülasyonu, La Palma Adası'ndaki (Kanarya Adaları) çevreden tamamen ortadan kaldırılarak, kuşların %78'inin tuzağa düşmesine ve geri kalanının eradike edilmesini sağladı. Aslında uluslararası danışman olarak çalışan Susana, Orta Doğu ve Pasifik Okyanusu'ndaki istilacı kuş türlerinin yönetimine ilişkin çeşitli programları koordine etmekte, öğretmekte ve desteklemektedir.


...


Kaliforniya Üniversitesi/ Long Marine Laboratuvarı, Ada Koruma ve Ekoloji Grubu


Sucul istilacı yabancı türlerin ortadan kaldırılması yoluyla tatlı su biyoçeşitliliğinin geri kazanılması


Gregg Howald, yirmi yılı aşkın tecrübesiyle ada restorasyonu alanında lider bir uzmandır. Sekiz ülkede 75'ten fazla adadan istilacı türlerin yok edilmesinde yer almıştır. Ekotoksikolojiye dayanan farklı bir teknik geçmişine sahip olan Gregg'in odak noktası koruma diplomasisine dönüşmüştür ve tartışmalı projelerin önemli bir üyesidir. Mevzuata uygunluk süreçleri ve paydaş katılımı da dahil olmak üzere değerlere dayalı kararları bilgilendirmek için projelerin risk ve faydalarının iletişimini desteklediği kamu katılım süreçlerinin yönetilmesine yardımcı olur. Devlet kurumları, özel sektör, STK'lar, akademik kurumlar ve yerel topluluklardan oluşan bir küresel ortaklar ağı geliştirmiştir. Gregg şu anda endüstriyi, hükümeti, bilim adamlarını ve STK'ları ada restorasyon programlarına odaklanan ulusal ve uluslararası politika çerçeveleri altında bir araya getirmek için adaya ait ekosistemlerden istilacı türlerin yok edilme hızı, ölçeği ve kapsamının artırılması üzerine çalışmaktadır.


...


Alicante Üniversitesi, Analitik Kimya ve Gıda Bilimi ve TeknolojisiAlfonso Jiménez, Kimya Doktora (1996), Alicante Üniversitesi'nde (İspanya) Analitik Kimya ve Gıda Bilimi ve Teknolojisi bölümünde 2001'den itibaren profesörlük yapmaktadır. Kamu finansmanlı 49 araştırma rekabetçi araştırma projesine katılmış (35 Proje Yürütücüsü olarak), İspanya Ekonomi ve Rekabetçilik Bakanlığı (2008-2024) tarafından finanse edilen 6 ardışık proje ve 2016'dan 2022'ye kadar devam eden H-2020 çerçeve programı kapsamındaki dört tane uluslararası projede yer almıştır. Ayrıca farklı ulusal ve uluslararası şirketlerde 239 araştırma ve inovasyon projesinden sorumlu olmuştur. Polimer Degradasyonu, Stabilizasyon ve daha yakın zamanda Biyobozunur ve Sürdürülebilir Kompozitler hakkında 19 kitabın editörlüğünü yapmıştır. Analytical Chemistry, Food Technology ve Polymer Science dergilerinde yayınlanan 148 araştırma makalesinin yazarı veya ortak yazarıdır. Biyobazlı ve Biyobozunur Polimerler (BIOPOL) hakkında düzenlenen 7 tane uluslararası konferansda başkanlık görevi olmuştur. 2003'ten 2021'e kadar 10 adet doktora tez sunumunu yönetmiştir.


...


Muğla Sıtkı Koçman Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü Fen Fakültesi


Sucul yabancı türler için etkin yönetim ve kontrol uygulamaları


Daniela Giannetto, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (Türkiye), (Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü) Doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları tatlı su balık türlerinin ekolojisi ve biyolojisi, biyolojik çeşitlilik ve su ekosistemlerinin korunması ile ilgilidir. Davranışsal ekolojiden (avlanma, kaynak rekabeti ve ekosistem değişimi)yönetime kadar suda yaşayan yabancı ve yerli türler arasındaki etkileşimler üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.


...


Finlandiya Çevre Enstitüsü Biyoçeşitlilik Merkezi


Finlandiya'da İstilacı Yabancı Türler: Halkı Ülke Çapında Bir Mücadeleye Davet Etmek


Jaakko J. Ilvonen, Finlandiya Çevre Enstitüsü Biyoçeşitlilik Merkezi'nde araştırmacıdır ve burada ağırlıklı olarak tehdit altındaki türler ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili projeler üzerinde çalışmaktadır. Doktorasını böcekler ve tür etkileşimleri üzerine yaparak tamamlamıştır.


...


Doğal Çevre Merkezi Direktörü, Finlandiya


İYT ile ilgili riskler nedeniyle farklı biyocoğrafik bölgelerdeki ekosistemlerin güvenlik açığı


Petri Ahlroth 1999 yılında Sukrizleri (Aquarius najas) popülasyonları arasındaki Dağılım ve yaşam öyküsü farklılıkları başlıklı tez çalışması ile doktorasını savundu. Petri Ahlroth, 2013 yılından bu yana Biyoçeşitlilik Merkezi (eski Doğal Çevre Merkezi) Direktörü olarak görev yapmaktadır.Bundan önce Çevre Bakanlığı'nda Çevre Danışmanı ve büyük projelerde sorumluluk üstlendiği SYKE'de Kıdemli Koordinatör olarak görev yapmıştır. Biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası yaptığı çalışmalar şu şekilde sıralanabilir; türlerin ve doğal yaşam alanlarının koruma statüsünün değerlendirilmesi; habitatların yönetimi ve restorasyonu yöntemleri üzerine araştırma; ekosistem hizmetleri ve bunların biyoçeşitlilik ile etkileşimleri üzerine araştırma; istilacı türlerle ilgili sorunlara çözüm bulma, genetiği değiştirilmiş organizmaların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi. Ayrıca ulusal IPBES panelinde temsilci ve IPBES genel kurul oturumlarında Fin delegasyonu üyesiydi. (Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine İlişkin Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformu (IPBES), karar vericilerden gelen taleplere yanıt olarak biyoçeşitliliğin ve topluma sağladığı ekosistem hizmetlerinin durumunu değerlendiren hükümetler arası bir kuruluştur, dört Birleşmiş Milletler kuruluşundan biri).


Kurullar

 • Bilim Kurulu

  • Başkan: Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ahmet Uludağ- Çanakkale Üniversitesi
  • Prof. Dr. Ayşe Pınar Öztopcu Vatan- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Dr. Ayşegül İliker-DAI
  • Dr. Bilgenur Baloğlu- Keck Tıp Fakültesi,ABD
  • Prof. Dr. Cumali Özaslan- Dicle Üniversitesi
  • Prof. Dr. Dinçer Ayaz- Ege Üniversitesi
  • Dr. Edmundas Greimas-DAI
  • Dr. Josie South- Leeds Üniversitesi
  • Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi- Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Prof. Dr. Kerim Çiçek- Ege Üniversitesi
  • Doç Dr. Karolina Bacela Spychalska- Lodz Üniversitesi
  • Doç Dr. Kiraz Erciyas Yavuz- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mari Carmen- Alicante Üniversitesi
  • Prof. Dr. Özgür Emiroğlu- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Dr. Petri Ahlroth-SYKE
  • Dr. Phillip J. Haubrock- Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Frankfurt Doğa Tarihi Müzesi
  • Prof. Dr. Robert Britton- Bournemouth Üniversitesi
  • Prof. Dr. Salih Terzioğlu- Karadeniz Teknik Üniversitesi

  • Elif Deniz Ülker
  • Seda Gürleyik

İletİşİm

Konferans hakkında bilimsel ve organizasyon ile ilgili konular için lütfen aşağıdaki e-mail adresine sorularınızı iletiniz.

Konum

Hilton Otel Ankara